Lập trình viên PHP

ĐỀ CƯƠNG: LẬP TRÌNH VIÊN PHP

–         Thời gian đào tạo: Khung chương trình 5 tháng

–         Thời gian học: 120 giờ

–         Học phí: 6.900.000 đồng

–         Đối tượng học:

+ Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình

+ Sinh viên khoa CNTT ở các trường ĐH, CĐ

–         Mục tiêu:

+ Cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết về lập trình Web mã nguồn mở PHP.

+ Trang bị cho học viên những kinh nghiệm để xây dựng website hoàn chỉnh cho doanh nghiệp với mục đích giới thiệu sản phẩm, thương mại điện tử, tin tức… Trong đó toàn bộ nội dung trên site là hoàn toàn động, dễ dàng được cập nhật thông qua hệ thống quản trị bảo mật với giao diện thân thiện.

+ Giúp học viên làm quen với môi trường làm việc tại các công ty phần mềm.

–         Giảng viên: Đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM phối hợp cùng đội ngũ giảng viên tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm thành phố Cần Thơ.

–         Kết thúc khóa học:

+ Chứng chỉ “Lập Trình Viên PHP” do Trung Tâm Tin Học – Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp.

+ Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

·        Áp dụng tốt quy trình phát triển ứng dụng khi thực hiện website

·        Xây dựng và triển khai ứng dụng Web mã nguồn mở hoàn chỉnh bằng PHP & MySQL

·        Sử dụng các kỹ thuật và công nghệ (Jquery, Ajax…) khi xây dựng website

·        Tìm hiểu và sử dụng các công cụ và framework mã nguồn mở rất được ưa chuộng hiện nay như Joomla, Drupal, CodeIgniter, Zend…

·        Làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả.

·        Lập trình có phong cách, có tư duy.

TT NỘI DUNG SỐ GIỜ

LT + TH

GHI CHÚ
I/ Module 1: PHP căn bản 30  
1 –       Tổng quan 3 Adobe Dreamweaver CS5
2 –       Các kiểu dữ liệu cơ sở 3
3 –       Xây dựng phương thức (hàm) và xử lý lỗi 3
4 –       Sử dụng hàm của PHP 3 String Function, Math Function, DateTime Function
5 –       Xử lý tập tin 3
6 –       Mảng cơ bản 3 Array
7 –       Lập trình hướng đối tượng cơ bản 3
8 –       Form và các điều khiển cơ sở – Phần 1 3 Adobe Dreamweaver CS5
9 –       Sử dụng dịch vụ 3
10 –       Tổng kết 3
II/ Module 2: Kỹ thuật lập trình PHP 30  
1 –       Form và các điều khiển cơ sở – Phần 2 3 Adobe Dreamweaver CS5
2 –       JAVASCRIPT cơ bản 3
3 –       Kết hợp PHP và JAVASCRIPT 3
4 –       Lập trình hướng đối tượng nâng cao – Kế thừa 3
5 –       XML 3
6 –       XML DOM 3 XML DOM
7 –       Tích hợp mã PHP 3 Require(), include(), require_once(), include_once()
8 –       SESSION & COOKIE 3
9 –       Hoàn chỉnh website 3
10 –       Tổng kết 3
III/ Module 3: Lập trình ứng dụng Web với PHO và MySQL 30  
1 –       Tổng quan CSDL MySQL 3 MySQL 3.3.9
2 –       Truy vấn trong MySQL – SELECT 3
3 –       Truy vấn trong MySQL – Cập nhật dữ liệu 3
4 –       Kết hợp PHP và MySQL – Thư viện PDO 1 3
5 –       Kết hợp PHP và MySQL – Thư viện PDO 2 3 Transaction, PDO Statement
6 –       Hiển thị dữ liệu trang web 3 Pager
7 –       PHP Email và Secure Email 3
8 –       Smarty – Template Engine 1 3 Smarty Template
9 –       Smarty – Template Engine 2 3 Caching, Template Inheritance
10 –       Xây dựng Web Service 3
IV/ Module 4: Xây dựng hoàn chỉnh Website 30  
1 –       Mô hình MVC 3
2 –       Model 3
3 –       View 3
4 –       Controller 3
5 –       Jquery 3
6 –       Ajax 3
7 –       Shopping Cart 3
8 –       Tạo link thân thiện, SEO Website 3
9 –       Upload website lên host và bảo mật website 3
10 –       Tổng kết 3
TỔNG CỘNG 120  

 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Đào tạo – Trung tâm Công nghệ Phần mềm TP Cần Thơ

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *