Lịch khai giảng

Lịch khai giảng các khóa học sắp tới trong năm 2015 

TT NGÀY
KHAI GIẢNG
TÊN LỚP GIẢNG VIÊN THỜI GIAN
HỌC
CA HỌC
1 07/09/2015  Thiết kế nội và ngoại thất (Sketchup) Thầy Tùng 17:30-19:30 Thứ 2-4-6
2 22/09/2015  Kỹ thuật viên máy tính Version 2 Thầy Huỳnh 18:00-21:00 Thứ 3-5-7
3 05/09/2015  Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa 2D TT Tin học – ĐH KHTN 18:00-21:00 Thứ 6-7-CN
4 05/09/2015  Lập trình Android TT Tin học – ĐH KHTN 08:00-11:00 Thứ 7-CN
5 05/09/2015  Lập trình viên PHP TT Tin học – ĐH KHTN 13:30-16:30 Thứ 7-CN
6 03/10/2015  Lập trình Android TT CNPM TP.CT 18:00-21:00 Thứ 2-4-6
7 03/10/2015  Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa 2D TT CNPM TP.CT 08:00-11:00 Thứ 7-CN

Phòng Đào tạo – Trung tâm Công nghệ Phần mềm Tp.Cần Thơ