PHẦN MỀM CHẤM CÔNG

CC.CSP là phần mềm cho phép doanh nghiệp quản lý thông tin ra vào, quản lý ngày công, quản lý đi trể, về sớm, vi phạm nội qui, báo cáo thống kê và các chứng năng khác theo yều cầu của người dùng.

Bên cạnh tính năng chính là kiểm tra các thông tin ra vào, phầm mềm chấm công còn có các tính năng nổi trội về tốc độ truyền nhận dữ liệu, kiểm tra và xử lý thông tin chấm công nhanh và chính xác.

phầm mềm chấm công

Đặc biệt để thuận tiện cho việc chấm công, phần mềm được xây dựng với thao tác đơn giản, dễ sử dụng, linh hoạt trong thiết lập tham số. Bên cạnh đó, phần mềm chấm công cho phép giao tiếp dữ liệu với các phân hệ khác như: Nhân sự, lương, bảo hiểm…

Ngoài ra, phần mềm chấm công truyền nhận dữ liệu với máy tính online hoặc offine cho phép kết nối với nhiều loại máy chấm công khác.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *