Phần mềm Quản lý Bảo hiểm Xã hội

Phần mềm Quản lý Bảo hiểm xã hội (CSP-BHXH 1.0) đáp ứng công việc quản lý tất cả các thông tin về người lao động trong việc tham gia bảo hiểm xã hội một cách nhanh chóng, chính xác.

 Các chức năng chính :
 Quản lý tỷ lệ nộp tiền – tiền lương tối thiểu.
 Quản lý danh sách lao động, quỹ tiền lương trích nộp BHXH : mẫu C45-BH theo tháng.
 Thực hiện các mẫu báo cáo : C45-BH, C47-BH, C46A-BH, S53-BH, S03-BH, 7, 8, …
 Tìm kiếm thông tin doanh nghiệp và nhân viên trong quá trình tham gia BHXH.
 …
 Bảo mật và an toàn dữ liệu:
– Phân quyền trong quản lý :03 cấp độ.
 Quyền quản trị hệ thống: Có quyền trên toàn bộ hệ thống.
 Quyền nhập liệu :Chỉ có quyền thao tác trên dữ liệu.
 Quyền xem :Chỉ có quyền xem thông tin.
–  Hổ trợ sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu :
 Hệ thống có chức năng tự động sao lưu dữ liệu hàng ngày hoặc sao lưu định kỳ theo lịch đặt sẵn của người quản lý.

 Chức năng phục hồi dữ liệu cho phép phục hồi nhanh chóng dữ liệu đã sao lưu vào thời điểm gần nhất hoặc sao lưu lại dữ liệu theo chỉ định của người quản lý hệ thống.

  Công nghệ áp dụng:

  Sử dụng công nghệ của Microsoft :Windows 2000/XP/2003, VB.NET, SQL Server 2000.

  Có thể triển khai theo mô hình Client/Server.

  Không yêu cầu máy tính cấu hình mạnh:

 » Bộ vi xử lý : CPU Pentium II 350 Mhz.

 » Bộ nhớ RAM : 64MB.

 » Đĩa cứng : 30MB.

 » Độ phân giải màn hình : 800X600 pixels.

 » Hệ điều hành : Microsoft Windows 2000 Professional trở lên.

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *