PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Phần mềm Quản lý khách sạn là một giải pháp cho phép doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ như: Đăng nhập hệ thống, quản lý người dùng và phân quyền quản lý người dùng, quản lý thuê phòng mới, sửa thông tin thuê phòng, hủy thuê phòng, xem lịch sử thuê phòng, kiểm tra tình trạng hiện tại của phòng (Đã thuê hay còn trống).

Bên cạnh việc kiểm tra các thông tin thuê phòng như: Họ tên, đơn vị, ngày đến, ngày đi, phụ thu, trả trước, đơn giá, tiền phòng, số lượng khách, các dịch vụ sử dụng…

Phần mềm Quản lý khách sạn

Phần mềm còn cho phép người sử dụng đăng ký đặt phòng mới, sửa và xóa thông tin đặt phòng, đặc biệt tính năng vượt trội của phần mềm giúp quản lý hiệu quả các Danh mục thức ăn, nước uống, trang thiết bị, loại phòng…

Ngoài ra, phần mềm còn cho phép người sử dụng quản lý khách hàng, sao lưu hồi phục dữ liệu, quản lý kho, xuất báo cáo, in hóa đơn…

>>Xem chi tiết tại: http://csp.vn/phan-mem-quan-ly-khach-san-vua-va-nho/

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *