Qui trình sản xuất phần mềm của Công nghệ số

Thông thường một qui trình bao gồm những yếu tố cơ bản sau:

  • Đặt tả yêu cầu.
  • Phát triển phần mềm.
  • Kiểm thử phần mềm.
  • Thay đổi phần mềm.

Các nhóm công việc chính

Đặc tả yêu cầu: Chỉ ra những “đòi hỏi” cho cả các yêu cầu chức năng và phi chức năng.

Phát triển phần mềm: Tạo ra phần mềm thỏa mãn các yêu cầu được chỉ ra trong “Đặc tả yêu cầu”.

Kiểm thử phần mềm: Để bảo đảm phần mềm sản xuất ra đáp ứng những “đòi hỏi” được chỉ ra trong “Đặc tả yêu cầu”.

Thay đổi phần mềm: Đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.

Tùy theo mô hình phát triển phần mềm, các nhóm công việc được triển khai theo những cách khác nhau. Để sản xuất cùng một sản phẩm phần mềm có thể dùng các mô hình khác nhau. Tuy nhiên không phải tất cả các mô hình đều thích hợp cho mọi ứng dụng.

Chuyên mục HOT:

Mẫu thiết kế nhà cấp 4 2 phòng ngủ giá 300 triệu ĐẸP – TIỆN – RẺ

Tổng hợp nhà chữ l 2 tầng 600 triệu ĐƠN GIẢN được ưa chuộng

Sơn Chống Nóng Có Thực Sự Hiệu Quả Hay Không?

CNS đảm bảo và cam kết xây dựng trên các yêu cầu chung

Đảm bảo đầy đủ các quá trình cần thiết cho các hoạt động của công ty và các quá trình này được áp dụng một cách có hiệu quả.

Luôn luôn hướng khách hàng và được xác định theo trình tự: Tìm hiểu yêu cầu khách hàng, Phát triển phần mềm, Triển khai phần mềm, Tư vấn và hỗ trợ khách hàng.

Đảm bảo và cam kết đáp ứng đủ nguồn lực và thông tin cần thiết để hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và theo dõi các quá trình.

Các quá trình luôn luôn được theo dõi, đo lường và phân tích một cách khoa học.

 Đảm bảo thực hiện các hành động cần thiết để đạt kết quả dự tính và cung cấp cơ sở khách quan cho phân tích, liên tục cải tiến.

Luôn kiểm soát các quá trình liên quan đến nguồn lực bên ngoài có ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm.

Chất lượng tại Công nghệ số

CNS đặt mục tiêu chất lượng là “Liên tục cải tiến các quy trình xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm & dịch vụ nhằm đem lại những lợi ích cao nhất cho khách hàng”

Ngoài ra CNS còn xây dựng nhiều các quy trình khác nhau đáp ứng nhu cầu công việc như:

Phát triển phần mềm: Tuân thủ thực hiện theo các quy trình phát triển phần mềm đã quy định để sản xuất ra các sản phẩm phần mềm hiệu quả, chính xác và nhất quán.

Lập kế hoạch dự án: Tạo ra những kế hoạch dự án có tính khả thi cho việc thực hiện phát triển và quản lý dự án phần mềm. Xây dựng đánh giá khối lượng công việc phải thực hiện, thiết lập các cam kết phù hợp và xác định kế hoạch cho công việc cần thực hiện.

Quản lý dự án phần mềm: Theo dõi và xem xét các công việc đã thực hiện, các kết quả đối với các bằng chứng (tài liệu) về ước tính ban đầu, các cam kết thực hiện, kế hoạch và sự điều chỉnh các kế hoạch này dựa trên các công việc đã làm và kết quả cụ thể.

Quản lý yêu cầu phần mềm: Thiết lập sự hiểu biết chung giữa khách hàng và dự án phần mềm về các yêu cầu của khách hàng sẽ được thực hiện bởi dự án phần mềm.

Quản lý cấu hình phần mềm: Thiết lập và đảm bảo sự toàn vẹn và an toàn của sản phẩm dự án trong suốt chu trình hoạt động của dự án phần mềm.

Đảm bảo chất lượng phần mềm: Cung cấp công cụ và hỗ trợ cán bộ quản lý theo dõi được quy trình đang áp dụng tại dự án phần mềm và của sản phẩm phần mềm đang xây dựng. Xem xét và đánh giá sản phẩm phần mềm và các hoạt động sản xuất để đảm bảo rằng chúng tuân thủ với các thủ tục và các tiêu chuẩn được quy định.

Thực hiện xem xét: Loại bỏ sớm và hiệu quả các khiếm khuyết của sản phẩm công việc. Để nhóm phát triển ngày càng hiểu biết hơn các sản phẩm công việc và do đó các khiếm quyết có thể được ngăn ngừa. Các sản phẩm cần xem xét được xác định trong tiến trình dự án và được đặt lịch trong kế hoạch dự án.

Quản lý sản phẩm và dịch vụ: Xây dựng chính sách quản lý sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao tính hiệu quả của việc kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ. Quản lý việc tổ chức kinh doanh sản phẩm và dịch vụ đảm bảo cho việc mang sản phẩm và dịch vụ tới cho khách hàng với chất lượng cao nhất, cùng với những dịch vụ ngày càng cải tiến. Đầu ra của chính sách quản lý sản phẩm là các quy định, quy trình, các biểu mẫu kèm theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *